Reduktionsrunde i Network

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Som ledelsen har meldt ud, er reduktionsrunden i Operations Network i denne omgang nu gennemført. Når det nu skal være, er det trods alt godt, at det oprindelige udmeldte mål på ca. 30 kolleger, ved brug af tomme rammer og frivillige, blev reduceret til 12 uansøgte. På AC området var der tre frivillige og to uansøgte. AC-Teles tillidsrepræsentanter står som altid parate til at hjælpe de berørte – både de frivillige og uansøgte. Læs videre “Reduktionsrunde i Network”

Vi søger flere tillidsrepræsentanter

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

AC-Tele gennemfører i ulige år ny- eller genvalg af tillidsrepræsentanter, og vi søger nu kandidater til det kommende valg. Valgperioden er to år.

Gennem den seneste periode har vi blandt andet indgået ny overenskomst, forhandlet miniumsgaranteret lønramme, gennemført en lønsurvey og delt resultaterne med kollegaer og ledelse, skubbet dialog om ’åben løn’ i gang, bidraget til evaluering af aktivitetsbaserede arbejdspladser i Erhverv og YouSee, været involveret i reduktioner i Erhverv og Operations og har peget på, hvor der er forhold, der bør forbedres, været i dialog med ledelsen om MyVoice, inviteret til gå-hjem møder og meget mere… hvis du gerne vil have indflydelse og påvirke nogle af de beslutninger som har betydning for dagligdagen som medarbejder i TDC, har vi brug for dig i AC-Tele.

Læs videre “Vi søger flere tillidsrepræsentanter”

Reduktionsrunde i On-site

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

On-site har i dag gennemført en stor reduktionsrunde. Denne runde omfatter 77 personer på Sjælland, Fyn og i Jylland. Mens der aktuelt mangler folk i København. Ledelsens begrundelse for reduktionerne:

Vores prognoser peger på:
–  Stigende fejlmængder på coax, størstedelen i København
–  Reducerede fejlmængder og nyinstallationer på kobberprodukter
– Forbedringer af vores produktionsplanlægning og styring med fokus på en mere effektiv anvendelse af vores teknikerressourcer  Læs videre “Reduktionsrunde i On-site”

Reduktioner og organisationsændringer i Erhverv

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Der har i dag desværre været overtallighedssamtaler med en række kollegaer i Erhverv, heraf 10 AC’ere. Samtidigt er det meldt ud, at der også sker organisationsændringer i et forsøg på at øge salget. For eksempel er NetDesign ”genopstået” som en mere selvstændig forretningsenhed i Erhverv. Ledelsen har erkendt, at det var en fejl at nedlægge NetDesign som en selvstændig enhed og profil i erhvervsmarkedet, og Cloud området får forhåbentligt øget fokus, manøvrerum og salg, som en egen enhed i Erhverv. Læs videre “Reduktioner og organisationsændringer i Erhverv”

Jeres mening om løndannelsen i TDC

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

AC-Tele gennemførte i september en undersøgelse blandt kollegaerne om lønforhold.

Undersøgelsen blev i alt udsendt til 1.028 kollegaer og 55% svarede. Vi ville gerne have haft flere svar, men vi ved, at dette niveau svarer til, hvad man kan forvente i den type undersøgelser. Tak til jer der deltog!
Denne artikel fortæller om nogle af de resultater undersøgelsen viser. Læs videre “Jeres mening om løndannelsen i TDC”